post@gronnevvs.no Man - fre 8 - 16

Rensing av samtlige kjøkkenbatteri siler i sameie i Sandvika.

Her ble silene renset etter funn av rusk i silene i flere leiligheter. Utbedringen resulterte i bedre vanntrykk ut fra kranene.