post@gronnevvs.no Man - fre 8 - 16

Utbedring av tett sluk på bad i enebolig i Oslo.

Etter grundig feilsøking på avløpsnettet kunne feil på rør utbedres, og dusj kunne bli tatt i bruk igjen.